Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Tampereen kevytilmailukerho on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja suojaamaan jäsentensä ja käyttäjiensä yksityisyyttä ja tarjoamaan heille mahdollisuuden omien tietojensa käsittelyyn. Tietosuojaselosteessa kerromme heidän tietojensa käsittelystä.

Käytämme tietoja:

 • Yhdistyslain mukaiseen jäsenrekisterin ylläpitoon
 • Kommunikointiin jäsenten ja käyttäjien kanssa
 • Verkkosivujen toimintaan

Rekisterinpitäjä

Tampereen kevytilmailukerho ry.

Y-tunnus 1700977-3

Mitä tietoja käyttäjistä voidaan kerätä?

 • Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään yhdessä Suomen ilmailuliiton kanssa, ja siihen kuuluu minimissään kunkin jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi rekisterissä voi olla muita tietoja, kuten jäsenen lentokelpoisuudet.
 • Verkkosivujen käyttäjätunnukset ovat erillään kerhon jäsenrekisteristä, eivätkä nämä ole välttämättä yhteneväiset. Verkkosivujen käyttäjätietoihin kuuluvat yksilöivä käyttäjätunnus, nimi ja yhteystieto. (tyypillisesti sähköpostiosoite)
 • Käyttäjät voivat myös vapaaehtoisesti lisätä tietoihinsa esimerkiksi puhelinnumeron ja katuosoitteen.
 • Käyttäjät voivat tietyin edellytyksin lisätä palveluun omaa sisältöä asiakirjojen, artikkeleiden ja foorumipostausten muodossa.
 • Artikkeleissa ja postauksissa voi ilmetä osallistujaluetteloita ja esimerkiksi kilpailutuloksia. Tällaisesta sisällöstä vastaa pääsääntöisesti sisällön kirjoittaja itse.
 • Verkkosivujen toiminnasta voidaan kerätä tilastollista aineistoa.

Mihin tietoja käytetään?

 • Suomen yhdistyslaki edellyttää jäsenrekisterin ylläpitoa. Jäsenrekisterin yhteydessä olevia tietoja esimerkiksi lentokelpoisuuksista käytetään lentotoiminnan organisoimiseksi ja lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi.
 • Verkkosivujen käyttäjätietoja säilytetään verkkopalvelun ylläpitämiseksi ja yhteyden ottamiseen käyttäjiin ja jäseniin.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Kaikki käyttäjistä kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai luvattomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta käsittelyltä. Pääsyä tallenettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

 • Pääsy verkkosivujen käyttäjätietoihin on ainoastaan Tampereen kevytilmailukerhon toimihenkilöillä ja verkkosivujen ylläpidolla.
 • Jokaisella kerhon jäsenellä on yhdistysrekisterilain mukainen oikeus nähdä jäsenrekisteriin tallennetut lakisääteiset tiedot. Tämän lisäksi jäsenet näkevät lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi jäsenrekisteristä löytyvät tiedot.
 • Artikkelit ja foorumipostaukset voivat olla julkisia tai niiden näkyvyyttä voi olla rajattu ainoastaan käyttäjille tai yhdistyksen jäsenille. Tämä näkyvyys voi kuitenkin muuttua alkuperäisen sisällön julkaisemisen jälkeen, ja käyttäjillä on mahdollisuus jakaa sisältöä medioihin, jotka eivät ole Tampereen kevytilmailukerhon hallinnassa.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

 • Kerho ylläpitää jäsenrekisteriä yhdessä Suomen ilmailuliiton kanssa ja entiset jäsenet poistetaan Yhdistyslain mukaisesti.
 • Verkkosivujen käyttäjätietoja säilytetään niin kauan kuin järjestelmän toiminta sitä edellyttää.

Millaisia oikeuksia käyttäjillä on?

 • Jokainen käyttäjä voi vaikuttaa omiin käyttäjätietoihinsa verkkosivujen kautta.
 • Käyttäjä voi pyytää jäljennöstä kaikista järjestelmään tallennetuista itseensä liittyvistä tiedoista.
 • Käyttäjä voi pyytää itseensä liittyvien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Henkilö voidaan poistaa jäsenrekisteristä vasta kun hän ei enää ole yhdistyksen jäsen.
 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Mikäli hän havaitsee käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Miten käyttäjä voi pyytää itseensä liittyviä tietoja?

Käyttäjä voi pyytää itseensä liittyviä tietoja, tai niiden muuttamista tai poistamista, ottamalla yhteyttä Tampereen kevytilmailukerhon hallitukseen.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

 • Tampereen kevytilmailukerho voi käyttää tietoja kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi jäsentiedotteiden lähettämiseksi, verkkosivujen toiminnan parantamiseksi tai maksuliikenteen hoitamiseksi.
 • Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaispyynnöstä. Tällaisesta tietopyynnöstä informoidaan käyttäjää, mikäli se on lainsäädännön puitteissa mahdollista

Miten meihin voi olla yhteydessä?

Käyttäjä voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse verkkosivuilta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.